Sampeling System

نمونه‌گیر دستگاهی جهت نمونه‌برداری از سیالات می‌باشد ؛که از مسیر عبور سیال پالایش‌شده ، جهت بررسی در آزمایشگاه کنترل کیفی نمونه‌برداری می‌کند. کنترلر این دستگاه می‌تواند در هر بار نمونه‌گیری 100 سی‌سی از سیال را نمونه‌برداری کند (در مدهای سری و موازی) و با توجه به مد کاری و مدت‌زمان تعیین‌شده نمونه را در بطری‌های خاص 1 لیتری جهت ارسال به آزمایشگاه جمع‌آوری ‌کند.