واسط کالیبراسیون و سازماندهی ترانسمیترها

  • سیستم عامل: ویندوز XP و بالاتر
  • کالیبراسیون کلیه تجهیزات
  • پیکربندی کلیه تجهیزات
  • نیازی به منبع تغذیه خارجی ندارد و از طریق USB تغذیه میگیرد.