خط تولید انواع بردهاي SMD

شرکت پارس الکترونیک کیش مجهز به خط تولید SMD با استفاده از ماشین آلات پیشرفته تولید SMD می باشد . خط مونتاژ (SMD (Surface Mount Technology يا تكنولوژی قطعات مسطح مجموعه ای از ماشين های Pick&Place را شامل مي شود كه در يك سيستم اتوماسيون به طور متناوب در كنار هم قرار گرفته اند و عمل مونتاژ قطعات SMD برروي بردهای الكترونيكی را انجام مي دهند. اين سيستم شامل دستگاههای اصلی جهت مونتاژ قطعه و دستـگاههای جانبی جهت تكميل عمل اتوماسـيون اسـت. دستگاه های اساسی مورد نیاز برای خط تولید عبارت اند از: چاپگر یاSCREEN PRINTER نصب كننده قطعات یا PICK&PLACE كــوره یـا REFLOW OVEN مـيـز كار و چـك Work Table